۱۴ پروژه‌ اقتصاد مقاومتی تحقیقاتی بخش کشاورزی

مشاور و مسئول پیگیری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ۱۴ برنامه اقتصاد مقاومتی در این سازمان را تشریح کرد.

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ارژنگ جوادی مشاور و مسئول پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان ضمن تشریح ۱۴ برنامه اقتصاد مقاومتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سال ۹۵ از انتشار مجلدی از اطلاعات و پیشرفت های قابل توجه این برنامه ها خبر داد.

وی همچنین همکاری سازمان با سایر معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت کشاورزی را از جمله راهبردهای اساسی دانست که برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی تحقق یافته است.

مشاور سازمان با اشاره به چگونگی شکل گرفتن برنامه های اقتصاد مقاومتی در این سازمان بیان داشت : از ابتدای سال ۹۵ پس از مطرح شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت، جهاد کشاورزی پروژه های متعددی را در این راستا تدوین کرد. به تبع آن متناسب با پروژه های مطرح شده، پشتیبانی علمی، فنی، آموزشی و ترویجی این پروژه ها را با تدوین بسته های دانش بنیان اقتصاد مقاومتی به صورت یک مجلد تدوین و در اواخر تیرماه سال ۹۵ به شکل یک کتاب ۵۰۰ صفحه ای ارائه داد.

وی افزود: در این راستا هریک از مؤسسه های تحقیقاتی متناسب با تخصص خود، مسوولیت پروژه هایی را برعهده گرفتند و برنامه های خود را در افق پنج ساله ارائه نمودند. در کنار آن مؤسسه ها علاوه بر پیوست های پژوهشی پیوست های آموزشی و ترویجی را نیز تدوین کرده، عملاً از تابستان سال گذشته فعالیت های اجرایی و عملیاتی مؤسسه ها در این خصوص شروع شد.

وی با اشاره به همکاری سازمان با زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در سازمان ۱۴ پروژه اصلی برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که عیناً در سایر معاونت های اجرایی پیگیری می شود، با این تفاوت که سازمان بخش های علمی و فنی و زیرمجموعه های وزارت کشاورزی کارهای اجرایی آن را برعهده دارند. امروز دانش های فنی که در قالب اقتصاد مقاومتی تدوین می شود، بسیار جدید بوده و رویکرد اصلی سازمان این است که این دستاوردها به دست کشاورزان برسد و تفاوتی ندارد که ما در بخش علمی باشیم و یا سایر زیرمجموعه ها، مهم این است که اهداف تحقق یافته و به دست کشاورزان برسد؛ اما قطعاً سازمان در این توفیق مهم نقش مؤثری داشته و کلیدی ترین بخش پروژه ها همین پشتیبانی علمی و فنی بوده است که سازمان برعهده داشته است. 

جوادی یادآور شد: مؤسسه های متعدد سازمان بنا به تخصص خود مسوولیت هایی را تقبل کرده اند، به طور مثال در پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصولات زراعی و یا پروژه ضریب خوداتکایی گندم، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مسوولیت هایی را برعهده داشته و برنامه های متعددی را برای آن تدوین کرده است، یا زمانی که افزایش ضریب خوداتکایی در برنج را مدنظر قرار دهیم، طبیعتاً مؤسسه تحقیقات برنج مسوولیت را پذیرفته و یا در مورد شکر، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند مسوولیت دارد.

وی با بیان اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی در جهاد کشاورزی و سازمان همگی براساس اتکاء به تولید داخل و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های کشور و همچنین مزیت های نسبی آن تدوین شده است،خاطرنشان ساخت: به طور مثال وقتی ما در شیلات دارای مزیت خوبی هستیم، پروژه “پرورش ماهی در فقس” به عنوان یکی از پتانسیل های ارزشمند کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود و یا در ایجاد گلخانه با توجه به محدودیت هایی که در منابع آب وجود دارد، پروژه افزایش تولید در محیط های گلخانه ای تدوین شده است که مؤسسه تحقیقات باغبانی مسئولیت آن را برعهده دارد؛ به همین ترتیب در زمینه شیر، گوشت، تخم مرغ، کود و سم، پروژها های مربوطه تدوین شده اند. تأکید براین است که سازمان در کنار فعالیت های جاری خود طرح های اقتصاد مقاومتی را با اولویت و جدیت دنبال می کند.

جوادی با اشاره به مرجع انتخاب و تصویب طرح های بخش کشاورزی بیان داشت: کلیه طرح ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری به تصویب می رسد. این ستاد مرتباً با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل و پس از بحث های کارشناسی، طرح ها را اجرایی می نمایند. ۱۴ عنوان پروژه چهادکشاورزی و سازمان تحقیقات نیز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تایید شده است. همچنین ستادی در سازمان تشکیل شد که گزارش های ادواری پیشرفت کار را پیگیری می کند. امسال پروژه های سازمان که در سال ۹۵ شروع شده اند، پس از گذشت حدود یک سال در حال گزارش دهی است.

وی با اشاره به بودجه جداگانه برای اجرای طرح ها یاد آور شد: اگرچه لازم بود برای فعالیت های ویژه سازمان، اعتبارجداگانه ای تعلق گیرد ولی با توجه به محدودیت های اعتباری، اجرای طرح ها با همان بودجه های موجود انجام شد. باعث افتخار است که کلیه واحدها و مؤسسه های تحقیقاتی سازمان این پروژه ها را یا اعتبارات خود انجام می دهند و به این جهت گیری و رویکرد اصلی اعتقاد دارند که در همه فعالیت ها پروژه های اقتصاد مقامتی را در اولویت قرار داده، منابع اعتباری خود را به سوی این پروژه ها سوق دهند.

جوادی با بیان اینکه برای هریک از ۱۴ پروژه سازمان، فعالیت های متعددی تدوین شده است، بیان داشت: شاید کمترین تعداد فعالیتی که برای یک پروژه دنبال می شود، ۱۰ تا ۱۲ فعالیت متفاوت باشد که هرکدام از آنها طرح های پژوهشی متعددی را در بر دارد. گاه برای یک پروژه بیش از ۲۰۰ طرح تحقیقاتی اجرا می شود تا به نیازهای فنی پروژه پاسخ دهد. در دسته بندی ۱۴ پروژه، حدود ۲۰۰ فعالیت بیان شده و حدود یک هزار و ۵۰۰ طرح تحقیقاتی را دربر می گیرد. بنابراین ما حجم عظیمی از فعالیت ها را پیگیری می کنیم که به نیازهای طرح های اقتصاد مقاومتی پاسخ دهیم.

به گفته وی عناوین طرح های اصلی شامل: افزایش ضریب خود اتکایی محصولات زراعی مانند برنج، شکر، سیب زمینی، حبوبات، پنبه، جو و ذرت، پروژه افزایش ضریب خوداتکایی گندم، افزایش ضریب خوداتکایی دانه های روغنی، افزایش ضریب خوداتکایی شیر و گوشت، افزایش ضریب خوداتکایی مرغ و تخم مرغ، توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس – که یکی از اولویت های اساسی وزارتخانه است – افزایش تولید در واحدهای گلخانه ای، تأمین داخلی نهال های اصلاح شده و زیتون، افزایش فرآورده ها و کاهش ضایعات در محصولات کشاورزی، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین های کشاورزی،تجهیز و نوسازی اراضی، احداث و تکمیل شبکه های آبیاری، تأمین نهاده های داخلی مورد نیاز به طور خاص سم، تأمین نهاده های مورد نیاز با تأکید بر کود، عملیات آبخیزداری و مقابله با بیابان زایی و کانون های گرد و غبار است که سازمان در آنها فعالیت های متعددی داشته و خواهد داشت.

وی با اشاره به موفقیت طرح های سازمان در سال ۹۵ اظهار داشت: در عمده موارد یا مطابق برنامه پیش بینی شده هستیم و یا حتی جلوتر از برنامه پیشرفت داشته ایم؛ به عنوان مثال در معرفی بذور اگر سازمان متعهد به معرفی هفت رقم بود توانست ۹ رقم بذر جدید معرفی کند.و همچنین در بخش تولید بذر های پرورشی و یا الیت و سوپر الیت جلوتر از برنامه هستیم. در شیلات و پرورش ماهی در قفس دستاوردهای خوبی داشته ایم به نحوی که گونه های مستعد برای پرورش در قفس شناسایی و معرفی شده است.

مشاور سازمان در همین زمینه افزود: همچنین ارزیابی و امکان سنجی در سایت های متعددی برای پرورش ماهی در قفس صورت گرفته است و نیاز پرورش دهندگان از جمله تولید بچه ماهی های سازگار که عمدتا وارداتی بودند مانند بچه ماهی دریایی شانک و صبیتی توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی تأمین شد. در همین راستا کارگاه های آموزشی و دستورالعمل های متعدد برای نحوه پرورش ماهی در قفس ارائه شده است.

جوادی با اشاره به اهمیت ارقام معرفی شده از سوی مؤسسه های تحقیقاتی بیان کرد: در پروژه افزایش خوداتکایی محصولات زراعی عمده محور پروژه ها تولید و معرفی ارقام و بذور جدید مانند گندم، چغندرقند، برنج، دانه های روغنی، حبوبات است. این ارقام هم از نظر افزایش عملکرد تولید را بالا برده و با محیط سازگار تر بوده و تنش های محیطی مانند کم آبی را تحمل می نمایند. بنابراین ارقامی که معرفی می شوند باید بتوانند از نظر مصرف آب صرفه جویی کرده و به خشکی متحمل و مقاوم باشند، یا در مقابل تنش های محیطی مثل سرمازدگی شوری و یا خشکسالی بتوانند مقاومت نمایند، یا در مصرف کود و سم که در سال های اخیر وضعیت نابسامانی در کشور مشاهده می نمودیم و تقریباً هردو مؤسسه تحقیقاتی یعنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب در کود و هم مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سم به جدیت وارد عرصه شده کار بسیار ارزنده ای انجام داده اند.

وی با اشاره به محصولات جدیدی که در کود و سم تولید شده افزود: محصولات چدید زیادی بخصوص کودهای عالی سازگار با محیط زیست معرفی شده است. ساماندهی شایسته ای برای تولیدکنندگان و بازار و رفع مشکلات صورت گرفت. هزاران فرمول کود یا سم مورد ارزیابی قرار گرفت که تعدادی تأیید و یرخی رد شده است. این رویداد هم برای سموم و کودهای داخلی و هم وارداتی اتفاق افتاده است و با جدیت در آزمایشگاه های مرجع ما مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جوادی با اشاره به توسعه سایر محصولات طرح اقتصاد مقاومتی خاطرنشان ساخت: در پروژه توسعه چغندر قند و یا افزایش ضریب خود اتکایی شکر به همین صورت کارهای بسیار ارزنده انجام شد. تمرکز افزایش تولید شکر یا چغندر قند را برای توسعه کشت پاییزه قرار دادند. تمام نیازهای تحقیقاتی و فنی آن تدوین شد. الان تقریباً مناطق و رقم های مستعد در کشت پاییزه مشخص و ارائه شده است و دستورالعمل های مربوطه تدوین گردید و از همه مهمتر اینکه همه این کارها با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.

وی گفت: همین طور در افزایش ضریب خوداتکایی برنج به همین ترتیب ارقام جدید بخصوص ارقام هیبرید که فناوری جدیدی است مورد توجه قرار گرفت. در زمینه فناوری ها مثل صنایع غذایی تجهیزات کشاورزی دستورالعمل های متعدد و کارگاه های آموزش زیادی ارائه شده و همچنین حدود ۱۵۰ دستورالعمل فنی در این حوزه ها تا پایان سال ۹۵ داشته ایم.

مشاور سازمان افزود: در زمینه استاندارد فنی بیش از ۲۰۰ مورد با مشارکت سازمان استاندارد برای پروژه های اقتصاد مقاومتی تدوین شد. نشریات ترویجی متعددی نوشته شده و فعالیت های ترویجی زیادی طی یک سال انجام شده است؛ از جمله برگزاری دوره ها، کلاس ها و تعدادی از پایلوت ها به ویژه در نظام نوین ترویج در گندم و دانه های روغنی اجرا شده است.

درباره قهدریجان نیوز

جمعی از جوانان شهر دور هم جمع شده ایم. قهدریجان نیوز از کادر مجرب از جوانان شهر تشکیل شده که باعث شکوفایی استعداد این جوانان نیز شده است.

همچنین بررسی

نیشخند کوه زباله به محیط زیست قهدریجان

کوه زباله و نخاله ورودی بخش قهدریجان که مردم نام آن را کوه شرم نامیده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-aparat logo-samandehi