درباره ما

خبرگزاری شهرمن قهدریجان در سال ۱۳۹۴توسط جمعی از جوانان شهر کار خود را از طریق اپلیکیشن های موبایل اغاز نمود.

?ما متعهد شده ایم که فارغ از جناح بندی های سیاسی و گروهی و همچنین دوری از  دسته بندی محله ای و طایفه ای ، تمام  سعی و تلاش خود را انجام دهیم تا آنچه نیاز همشهریان می باشد به اطلاع آنها رسانده.

?تیم خبری ، خبرگزاری شهرمن از کادر مجرب از جوانان شهر تشکیل شده که باعث شکوفایی استعداد این جوانان نیز شده است.

?لازم به ذکر است که برای دست یابی به اخبار و اطلاعاتی که نیاز همشهریان می باشد تیم خبری ، روزانه بیش از ۷۰کانال خبری و۲۰ وب سایت خبری و نیز ۳۰گروه شهری را رصد و چک می نمایند.

?همچنین برای معرفی شهر قهدریجان به دیگر هم وطنان در بیش از ۱۰اپلیکیشن صفحه رسمی ایجاده کرده است.

♦️ما خوشحالیم که به مردم شهرمان خدمت می نماییم

اهداف

آمده‌ایم تا از قهدریجان امروز برای فردا و فرداها حراست کنیم، پاسداشت فرهنگ دراز دامن اسلامی در پیشانی فعالیت‌های ما قرار دارد. دانایی را عامل مهم توانایی مردم شهر می‌دانیم و رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌کنیم.
مرز فعالیتهای ما را اصول انقلاب اسلامی گفته شده در قانون اساسی و منافع ملی روشن می‌کند.
مراقبت از منافع شهر، مصالح مردم و باورهای ایمانی جامعه را وظیفه خود می‌دانیم و با رویکرد «مردم‌مدارانه‌» واقعیت‌های اجتماعی را رصد می‌کنیم. در باور ما مردم ولی نعمت و محور و مسوولان  نیز خدمتگزاران این مردم هستند و هر یک ضمن برخورداری از حقوقی که رعایتش واجب است، مسئولیت‌هایی نیز برعهده دارند.
نقد جدی و اصولی را عنصر زاینده یک جامعه پویا می‌دانیم و نگاه حزبی، پوسته‌ای – گروه گرایانه – یگانگی و طایفه‌ای را در برابر منافع ملی برنمی‌تابیم.
پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور را در گرو وحدت و یکپارچگی ملی، دادگری و خردورزی می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در راه گسترش و نیرومند‌سازی اثربخش باشیم و کلام آخر دوباره‌گوئی جمله نخست است: «شهرمن فرزند ایران است».

logo-aparat logo-samandehi